a1: AF-C prioritetsval

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj om bilder kan tas innan kameran fokuserar när AF-C är valt.

AlternativBeskrivning
G[ Release ]Bilder kan tas när avtryckaren trycks ned (utlösningsprioritet).
F[ Fokus ]Bilder kan bara tas när kameran är i fokus (fokusprioritet).