g1: Anpassa i -menyn

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj objekten i menyn i som visas när i -knappen trycks ned i videoläge.

  • Markera en position i i menyn, tryck på J och välj önskat alternativ.
  • Följande poster kan tilldelas till i menyn.

Bluetooth-anslutning

Aktivera eller inaktivera Bluetooth.