Laddar batteriet

Ladda det medföljande EN-EL25-batteriet i den medföljande batteriladdaren MH-32 före användning.

Batteriet och laddaren

  • Anslut laddaren till ett hushållsuttag för att ladda den. I vissa länder eller regioner kan laddaren levereras med adaptern ansluten. Laddningslampan blinkar under laddning och tänds när laddningen är klar.
  • Ett batteri laddas helt på cirka 2 timmar och 40 minuter (när EN-EL25a används) eller 2 timmar och 30 minuter (när EN-EL25 används) (för ett urladdat batteri).

Om CHARGE-lampan blinkar snabbt

Om CHARGE -lampan blinkar snabbt (8 gånger i sekunden):

  • Ett batteriladdningsfel har inträffat : Koppla ur laddaren och ta ur och sätt tillbaka batteriet.
  • Den omgivande temperaturen är för varm eller för kall : Använd batteriladdaren vid temperaturer inom det angivna temperaturintervallet (0–40 °C /+32–104 °F ).

Om problemet kvarstår, koppla ur laddaren och avsluta laddningen. Ta med batteriet och laddaren till en Nikon auktoriserad servicerepresentant.