Laddar batteriet

Ladda det medföljande EN-EL25-batteriet i den medföljande batteriladdaren MH-32 före användning.

Batteriet och laddaren

Läs och följ varningarna och försiktighetsåtgärderna i "För din säkerhet" (För din säkerhet ) och "Sköna kameran och batteriet: Varningar" (Sköta om kameran och batteriet: Varningar ).

  • Anslut laddaren till ett hushållsuttag för att ladda den. I vissa länder eller regioner kan laddaren levereras med adaptern ansluten. Laddningslampan blinkar under laddning och tänds när laddningen är klar.
  • Ett urladdat batteri laddas helt på cirka 2 timmar och 30 minuter.

Om CHARGE-lampan blinkar snabbt

Om CHARGE- lampan blinkar snabbt (8 gånger i sekunden):

  • Ett batteriladdningsfel har inträffat : Koppla ur laddaren och ta ur och sätt tillbaka batteriet.
  • Den omgivande temperaturen är för varm eller för kall : Använd batteriladdaren vid temperaturer inom det angivna temperaturintervallet (0–40 °C /+32–104 °F ).

Om problemet kvarstår, koppla ur laddaren och avsluta laddningen. Ta med batteriet och laddaren till en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.