Skydda bilder från radering

Bilder kan skyddas för att förhindra att de raderas av misstag. Skyddade bilder kommer dock att raderas när minneskortet formateras.

  1. Tryck på K -knappen för att starta uppspelningen.
  2. Välj önskad bild och tryck på knappen A ( g ).
    • Skyddade bilder är markerade med en P -ikon.
    • För att ta bort skyddet, visa eller markera bilden och tryck på A ( g )-knappen igen.

Tar bort skydd från alla bilder

För att ta bort skyddet från alla bilder i mappen eller mappar som för närvarande är valda för [ Playback folder ] i uppspelningsmenyn, välj [ Unprotect all ] på i menyn.