f6: Reverseringsindikatorer

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj om exponeringsindikatorn ska visas med negativa värden till vänster och positiva värden till höger, eller med positiva värden till vänster och negativa värden till höger.

AlternativBeskrivning
VIndikatorn visas med positiva värden till vänster och negativa värden till höger.
WIndikatorn visas med negativa värden till vänster och positiva värden till höger.