Tidszon och datum

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Ändra tidszoner och ställ in kameraklockan. Vi rekommenderar att kamerans klocka justeras regelbundet.

AlternativBeskrivning
[ Tidszon ]Välj en tidszon. [ Datum och tid ] ställs automatiskt in på tiden i den nya tidszonen.
[ Datum och tid ]Ställ in kamerans klocka på tiden i den valda [ Tidszon ].
[ Datumformat ]Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas.
[ Sommartid ]Välj [ On ] för att aktivera sommartid, [ Off ] för att stänga av den. Om du väljer [ ] flyttas klockan automatiskt en timme framåt. Standardinställningen är [ Av ].

Om kameraklockan har initierats visas ikonen 1 i fotograferingsdisplayen som en varning.