D Uppspelningsmenyn: Hantera bilder

För att visa uppspelningsmenyn, välj fliken D (uppspelningsmeny) i kamerans menyer.

Uppspelningsmenyn innehåller följande poster:

Se även

" Standardinställningar för uppspelningsmeny " ( standardinställningar för uppspelningsmenyn )