D Uppspelningsmenyn: Hantera bilder

För att visa uppspelningsmenyn, välj fliken D (uppspelningsmeny) i kamerans menyer.

Uppspelningsmenyn innehåller följande poster:

Se även

"Uppspelningsmenyns standardinställningar" (Standardinställningar för uppspelningsmenyn )