Visningsalternativ för uppspelning

  1. G -knappen
  2. D uppspelningsmeny

Välj om fokuspunkterna som användes när bilden togs ska visas under helskärmsuppspelning. Du kan också välja vilka typer av fotoinformation som kan visas under helskärmsuppspelning.

  • Markera ett alternativ och tryck på 2 för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ).
  • För att slutföra operationen, tryck på J .