Pixelmappning

 1. G -knappen
 2. B inställningsmeny

Pixelmapping kontrollerar och optimerar kamerans bildsensor. Om du märker att oväntade ljusa fläckar dyker upp på bilder tagna med kameran, utför pixelmappning enligt beskrivningen nedan.

 • Pixelmappning är endast tillgänglig när ett Z-fästeobjektiv eller en valfri FTZ-fästeadapter är ansluten.
 • För att förhindra oväntad strömavbrott, använd ett fulladdat batteri eller en extra laddningsnätadapter.
 1. Välj [ Pixelmapping ] i inställningsmenyn.
  Slå på kameran, tryck på G -knappen och välj [ Pixelmapping ] i inställningsmenyn.
 2. Välj [Start].
  Pixelmappning startar. Ett meddelande visas medan operationen pågår.
 3. Stäng av kameran när pixelmappningen är klar.

Pixelmappning

 • Försök inte använda kameran medan pixelmappning pågår. Stäng inte av kameran och ta inte bort batteriet.
 • Pixelmappning kanske inte är tillgänglig om kamerans interna temperatur är förhöjd.