Återställ alla inställningar

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Återställ alla inställningar utom [ Språk ] och [ Tidszon och datum ] till standardvärdena. Upphovsrättsinformation och andra användargenererade poster återställs också. När de har återställts kan inställningarna inte återställas.
Vi rekommenderar att du sparar inställningarna med [ Spara/ladda menyinställningar ] i inställningsmenyn innan du utför en återställning.