Firmware version

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Visa den aktuella kamerans firmwareversion. Om ny firmware för kameran finns på ett minneskort kan du uppdatera firmware.

Uppdaterar firmware

För att uppdatera kamerans firmware kan du använda antingen en dator eller smart enhet.

  • När du använder en dator : Du kan bekräfta om det finns en ny firmwareversion på Nikon Download Center. För uppdateringsproceduren, se webbplatsen för nedladdning av firmware.
  • När du använder en smart enhet : Om kameran och din smarta enhet redan är ihopparade med SnapBridge- appen kommer appen att meddela dig när det finns ny firmware för din kamera. Du kan sedan överföra den fasta programvaran till minneskortet i kameran genom att använda din smarta enhet. För uppdateringsproceduren, se onlinehjälpen för SnapBridge-appen. Tidpunkten för meddelandet kan skilja sig från tidpunkten då uppdateringen släpps på Nikon Download Center.