e3: Exponeringskomp. för blixt

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj hur kameran justerar blixtnivån när exponeringskompensation används.

AlternativBeskrivning
YE[ Hela bilden ]Kameran justerar både blixtnivå och exponering. Detta ändrar exponeringen för hela bilden.
E[ Endast bakgrund ]Exponeringskompensation justeras endast för bakgrunden.