Alternativ för trådlös fjärrkontroll (ML-L7).

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Anslut en valfri ML-L7 fjärrkontroll via Bluetooth. Du kan också tilldela roller till Fn1/Fn2- knapparna på ML-L7.

  • För de funktioner som kan användas med fjärrkontrollen och anslutning av denna kamera och fjärrkontrollen, se "ML-L7 Remote Control" i "Andra kompatibla tillbehör" (ML-L7 fjärrkontroll ).

Trådlös fjärranslutning

AlternativBeskrivning
[ Aktivera ]Börja ansluta en parad ML-L7. Om kameran är ansluten till en smartphone eller dator kommer anslutningen till dessa enheter att avbrytas.
[ Inaktivera ]Koppla bort ML-L7.

Spara trådlös fjärrkontroll

Para ihop kameran med en ML-L7. När kameran är i parningsstandby, tryck och håll in strömknappen på fjärrkontrollen i cirka 3 sekunder eller längre. När ihopparningen är klar blinkar fjärrkontrollens statuslampa grönt med cirka 3 sekunders intervall.
Endast en fjärrkontroll kan paras ihop per kamera. Endast den senast parade fjärrkontrollen är aktiverad.

Ta bort trådlös fjärrkontroll

Ta bort en parad ML-L7.

Tilldela Fn1-knapp/Tilldela Fn2-knapp

Välj den roll som är tilldelad Fn1- eller Fn2- knappen på ML-L7.

AlternativBeskrivning
[ Samma som kamera K -knapp ]Ställ in samma roll som kamerans K -knapp.
[ Samma som kamera G -knapp ]Ställ in samma roll som kamerans G -knapp.
[ Samma som kamera i -knapp ]Ställ in samma roll som kamerans i -knapp.
[ Ingen ]Att trycka på knappen har ingen effekt.