d6: Filnummersekvens

 1. G -knappen
 2. A meny för anpassade inställningar

Välj ett filnumreringsalternativ.

AlternativBeskrivning
[ ]När en ny mapp skapas eller ett nytt minneskort sätts i kameran fortsätter filnumreringen från det senast använda numret. Detta förenklar filhanteringen genom att minimera förekomsten av dubbletter av filnamn när flera kort används.
[ Av ]När en ny mapp skapas eller ett nytt minneskort sätts i startar filnumreringen om från 0001. Om den aktuella mappen redan innehåller bilder fortsätter filnumreringen istället från det högsta filnumret i den aktuella mappen.
Om du väljer [ Av ] efter att ha valt [ ] lagrar kameran det aktuella filnumret. Filnumreringen kommer att återupptas från det tidigare lagrade värdet nästa gång [ ] väljs.
[ Återställ ]Återställ filnumreringen för [ ]. Om den aktuella mappen är tom kommer filnumreringen att starta om från 0001 med nästa bild som tas. Om den aktuella mappen innehåller bilder kommer nästa bild som tas att tilldelas ett filnummer genom att lägga till ett till det högsta filnumret i den aktuella mappen.

Filnummersekvens

 • Om en bild tas när den aktuella mappen innehåller en bild med nummer 9999, skapas en ny mapp och filnumreringen startar om från 0001.
 • När det aktuella mappnumret når 999 kommer kameran inte längre att kunna skapa nya mappar och avtryckaren kommer att inaktiveras om:
  • den aktuella mappen innehåller 5 000 bilder (utöver detta kommer videoinspelning att inaktiveras om kameran beräknar att antalet filer som behövs för att spela in en video av maximal längd skulle resultera i att mappen innehåller över 5 000 filer), eller
  • den aktuella mappen innehåller en bild numrerad 9999 (dessutom kommer videoinspelning att inaktiveras om kameran beräknar att antalet filer som behövs för att spela in en video med maximal längd skulle resultera i en fil numrerad över 9999).
  För att återuppta fotograferingen, välj [ Återställ ] för anpassad inställning d6 [ Filnummersekvens ] och formatera sedan minneskortet eller sätt i ett nytt minneskort.

Mappnumrering

 • Om en bild tas när den aktuella mappen innehåller 5000 bilder eller en bild med nummer 9999, skapas en ny mapp och väljs som aktuell mapp.
 • Den nya mappen tilldelas ett nummer ett högre än nuvarande mappnummer. Om en mapp med det numret redan finns, kommer den nya mappen att tilldelas det lägsta tillgängliga mappnumret.