B Inställningsmenyn: Kamerainställning

För att se inställningsmenyn, välj fliken B i kameramenyerna.

Inställningsmenyn innehåller följande poster:

Se även

"Standardinställningar för inställningsmenyn" (Standardinställningar för inställningsmenyn )