a6: AF-aktivering

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj om avtryckaren kan användas för att fokusera. Om [ Endast AF-ON ] väljs, fokuserar inte kameran när avtryckaren trycks ned halvvägs. Fokus kan endast justeras med andra kontroller som AF-ON har tilldelats med hjälp av anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ].

Utlösning utan fokus

För att välja om slutaren kan utlösas även under omständigheter där den normalt skulle vara inaktiverad, välj Anpassad inställning a6 [ AF-aktivering ], markera [ Endast AF-ON ] och tryck på 2 . Om du väljer [ Aktivera ] kan slutaren utlösas när som helst.

AlternativBeskrivning
[ Aktivera ]Avtryckaren aktiverad.
[ Inaktivera ]Avtryckaren inaktiverad.