Blixtkontroll

  1. G -knappen
  2. C fototagningsmeny

Justera inställningarna för trådlösa fjärrblixtenheter eller extra blixtenheter monterade på kamerans tillbehörssko.

  • För information om justering av inställningar för extra blixtenheter monterade på kamerans tillbehörssko, se " Blixtfotografering på kameran " ( Blixtfotografering på kameran ).
  • För information om justering av inställningar för trådlösa fjärrblixtenheter, se " Fjärrblixtfotografering " ( Fjärrblixtfotografering ).

Blixtkontrollläge

Välj ett blixtkontrollläge och blixtnivå och justera andra inställningar för blixtenheterna SB-500, SB-400 eller SB-300 monterade på kamerans tillbehörssko.

  • Inställningar för andra blixtenheter än SB-500, SB-400 och SB-300 kan endast justeras med hjälp av blixtenhetens kontroller.
AlternativBeskrivning
[ TTL ]Blixteffekten justeras automatiskt som svar på fotograferingsförhållandena.
[ Manual ]Välj blixtnivå manuellt.

Alternativ för trådlös blixt

Justera inställningarna för samtidig trådlös kontroll av flera fjärrblixtenheter. Detta alternativ är endast tillgängligt när en SB-500 blixtenhet är monterad på kameran.

AlternativBeskrivning
Y[ Optisk AWL ]Fjärrblixtenheterna styrs med lågintensiva blixtar som avges av huvudblixten ( Styra fjärrblixtenheter ).
[ Av ]Fjärrblixtfotografering inaktiverad.

Gruppblixtalternativ

Ställ in blixtalternativ för varje grupp när du fotograferar med fjärrblixtfotografering med en extra blixtenhet ( Fjärrblixtfotografering ). Detta alternativ är endast tillgängligt när en SB-500 blixtenhet är monterad på kameran.