Blixtkontroll

  1. G -knappen
  2. C fototagningsmeny

Justera inställningarna för trådlösa fjärrblixtenheter eller extra blixtenheter monterade på kamerans tillbehörssko.

  • För information om hur du justerar inställningar för tillvalsblixtenheter monterade på kamerans tillbehörssko, se "On-Camera blixtfotografering" (Blixtfotografering på kameran ).
  • För information om justering av inställningar för trådlösa fjärrblixtenheter, se "Fjärrblixtfotografering" (Fjärrfotografering med blixt ).

Blixtkontrollläge

Välj ett blixtkontrollläge och blixtnivå och justera andra inställningar för blixtenheterna SB-500, SB-400 eller SB-300 monterade på kamerans tillbehörssko.

  • Inställningar för andra blixtenheter än SB-500, SB-400 och SB-300 kan endast justeras med hjälp av blixtenhetens kontroller.
AlternativBeskrivning
[ TTL ]Blixteffekten justeras automatiskt som svar på fotograferingsförhållandena.
[ Manual ]Välj blixtnivå manuellt.

Alternativ för trådlös blixt

Justera inställningarna för samtidig trådlös kontroll av flera fjärrblixtenheter. Det här alternativet är endast tillgängligt när en SB-500 blixtenhet är monterad på kameran.

AlternativBeskrivning
Y[ Optisk AWL ]Fjärrblixtenheterna styrs med lågintensiva blixtar som avges av huvudblixten (Styra fjärrblixtenheter ).
[ Av ]Fjärrblixtfotografering inaktiverad.

Gruppblixtalternativ

Ställ in blixtalternativ för varje grupp när du fotograferar med fjärrblixtfotografering med en extra blixtenhet (Fjärrfotografering med blixt ). Det här alternativet är endast tillgängligt när en SB-500 blixtenhet är monterad på kameran.