a4: Fokuspunkter som används

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj antalet tillgängliga fokuspunkter för manuellt val av fokuspunkt när ett annat alternativ än [ Auto-område AF ], [ Auto-område AF (människor) ] eller [ Auto-område AF (djur) ] är valt för AF- områdesläge.

AlternativBeskrivning
6[ Alla punkter ]Varje fokuspunkt som är tillgänglig i det aktuella AF-områdesläget kan väljas. Antalet tillgängliga punkter varierar med AF-områdesläget.
7[ Alternerande punkter ]Antalet tillgängliga fokuspunkter minskas till en fjärdedel av antalet tillgängliga när [ Alla punkter ] väljs. Använd för snabbt val av fokuspunkt. Antalet tillgängliga fokuspunkter i läget [ Pinpoint AF ], [ Wide-area AF (L) ], [ Wide-area AF (L-people) ] eller [ Wide-area AF (L-animals) ] ändras inte .