Delar av kameran

Kamerahus

1Ögla för kamerarem ( Fästa remmen )
2ISO-känslighetsratt ( ISO-känslighetsratten , ISO-känslighetsratten )
3Lås för ISO-känslighetsratten ( ISO-känslighetsratten , ISO-känslighetsratten )
4Stereomikrofon ( inspelning av videor ( b auto) )
5Slutartidsratt ( Slutartidsratten , S (slutartidsfördröjning) )
6Utlösning av slutarhastighetsratten ( Slutarhastighetsratten , S (slutartidsfördröjd auto) )
7Strömbrytare ( Sätt på kameran )
8Avtryckare ( Ta bilder ( b auto) )
9Videoinspelningsknapp ( Spela in videor ( b auto) )
10E (brännplansmärke ; brännplansmärket och fläns-bakavstånd )
11Exponeringskompensationsratt ( Exponeringskompensationsratten , Exponeringskompensationsratten )
12Kontrollpanel ( Kontrollpanel )
13Foto/videoväljare ( Ta bilder ( b auto) , Spela in videor ( b auto) )
14Tillbehörssko (för valfri blixtenhet ; Använda en blixt på kameran , kompatibla blixtenheter )
15Lägesväljare ( lägesväljaren , lägesväljaren )
16Högtalare ( videouppspelning )

1Underkommandoratt ( Kommandorattarna )
2Bildsensor ( Manuell rengöring )
3CPU-kontakter
4Objektivmonteringsmärke ( Fästa ett objektiv )
5AF-hjälpbelysning ( AF- hjälpbelysningen, a11: Inbyggd AF-hjälpbelysning )
Lampa för minskning av röda ögon ( blixtläge , blixtlägen )
Självutlösarlampa ( Självutlösaren )
6Skal för HDMI-, USB- och mikrofonkontakter
7HDMI-kontakt ( Ansluter till HDMI-enheter )
8Laddningslampa ( laddar kameran med laddningsnätadaptern )
9USB-kontakt ( USB-strömförsörjning , Anslutning till datorer via USB )
10Kontakt för extern mikrofon ( mikrofoner )
11Linsfrigöringsknapp (ta loss linser )
12Objektivfäste ( Fästa ett objektiv , brännviddsplansmärket och avståndet till bakåtflänsen )
13Fn-knapp ( Fn-knappen , vitbalans )
14Kroppslock ( Fästa en lins )

1Dioptrijusteringskontroll ( Dioptrijusteringskontrollen )
2A ( g ) - knapp ( A ( g ) - knappen , Skydda bilder från radering ,A ( g ) - knappen )
3Huvudkommandoratt ( Kommandorattarna )
4i -knappen ( i -knappen ( i menyn) , i -menyn )
5J -knapp ( Använda menyerna )
6Multiväljare ( Använda menyerna , Val av fokuspunkt )
7DISP- knapp ( DISP-knappen )
8G -knappen ( G -knappen , menyguide )
9W ( Q )-knapp ( X och W ( Q )-knapparna , d (hjälp)-ikonen , Visa bilder , Använda uppspelningszoom )
10Åtkomstlampa för minneskort (åtkomstlampa för minneskort, åtkomstlampa för minneskort )
11X -knapp ( X och W -knapparna ( Q ) , Manuell fokus , Visa bilder , Uppspelningszoom )
12Lock för batterikammare/minneskortplats
13Lås för batterikammare/minneskortslucka
14Batterispärr ( Sätta i batteriet och ett minneskort )
15Minneskortplats ( Sätta i batteriet och ett minneskort )
16Stativuttag
17Bildskärm ( bildskärm , pekkontroller , pekslutaren )
18M -knapp (M-knappen M bildskärmsläge) , Begränsa val av monitorläge )
19O -knapp ( Ta bort oönskade bilder , Ta bort bilder )
20K -knapp ( Visa foton , Visa bilder )
21Ögonsensor ( sökare )
22Sökare ( Sökare )
23Gummi ögonmussla ( tillbehör för sökare okular )

Rör inte vid bildsensorn

Du bör under inga omständigheter utöva tryck på bildsensorn, peta i den med rengöringsverktyg eller utsätta den för kraftiga luftströmmar från en fläkt. Dessa åtgärder kan repa eller på annat sätt skada sensorn. För information om hur du rengör bildsensorn, se " Manuell rengöring " ( Manuell rengöring ).

Produktens serienummer

Serienumret för denna produkt kan hittas genom att öppna monitorn.


Kontrollpanel

När kameran slås på slås kontrollpanelen på.

Bländaren ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) ) visas på kontrollpanelen.

  • Om bländaren är inställd på F0.95, visas [ .95 ] på kontrollpanelen.
  • Om [ Extended shutter speeds (M) ] är inställd på [ On ] växlar displayen för att indikera att slutaren är öppen när inspelningen startar med slutartiden inställd på 60 sekunder eller längre.
  • Beroende på hur objektivet är monterat kan en varning [ -- ] visas ( Alerts ).
  • När du ansluter till en dator eller smartphone kan [ PC ] visas för att indikera att anslutningen pågår.

Bildskärmen och sökaren

Fotoläge

Vid standardinställningar visas följande indikatorer i monitorn och sökaren; för en fullständig lista med indikatorer, se " Kameradisplayer " ( Kameradisplayer ) i " Tekniska anmärkningar ".

Övervaka
Sökare
1Fotograferingsläge ( lägesväljaren )
2Fokuspunkt ( AF-områdesläge )
3Släppläge ( släppläge )
4Fokusläge ( Fokusläge )
5AF-områdesläge ( AF-områdesläge )
6Active D-Lighting ( Active D-Lighting )
7Bildkontroll ( Ställ in bildkontroll , Ställ in bildkontroll )
8Vitbalans ( Vitbalans , Vitbalans , Vitbalans )

Övervaka
Sökare
9Bildyta ( Välj bildyta )
10Bildstorlek ( Bildstorlek )
11Bildkvalitet ( Bildkvalitet )
12i -ikonen ( i -menyn )
13Exponeringsindikator Exponering ( Exponeringsindikatorer )
Exponeringskompensation ( Exponeringskompensationsratten )
14"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar; Antal återstående exponeringar )
15Antal återstående exponeringar ( Antal återstående exponeringar , minneskortkapacitet )
16ISO-känslighet ( ISO-känslighetsratten )
17ISO-känslighetsindikator ( ISO-känslighetsratten )
Auto ISO-känslighetsindikator ( ISO-känslighetsinställningar )
18Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )
19Slutartid ( S (slutartidsfördröjning) , M (manuell) )
20Motivföljande AF ( Motivföljande AF )
21Mätning ( Metering )
22Batteriindikator ( batterinivå )
23Slutartyp ( d4: Slutartyp )
24"Klockan ej inställd"-indikator ( ikonen 1 )
25Indikator för vibrationsreducering ( Vibrationsreducering )
26Beröringsfotografering ( pekskärmen )
27AF-områdesfästen ( Välja ett AF-områdesläge )

Video läge

Övervaka
Sökare
1Inspelningsindikator ( Spela in videor ( b auto) )
"Ingen video"-indikator ( ikonen 0 )
2Bildstorlek och hastighet/videokvalitet ( bildstorlek och hastighet/videokvalitet )
3Återstående tid ( Spela in videor ( b auto) )
4Frigöringsläge (stillbild; frigöringsläge (spara ram) )
5Ljudnivå ( mikrofonkänslighet )
6Mikrofonkänslighet ( mikrofonkänslighet )
7Frekvenssvar ( Frequency Response )