Delar av kameran

Kamerahus

1Ölje för kamerarem (Att fästa remmen )
2ISO-känslighetsratt (ISO-känslighetsratten ,ISO-känslighetsratten )
3ISO-känslighetsrattlåsfrigöring (ISO-känslighetsratten ,ISO-känslighetsratten )
4Stereomikrofon (Spela in videor ( b auto) )
5Slutarhastighetsratt (Slutartidsknappen ,S (slutarautomatik) )
6Utlösning av slutarhastighetsratt (Slutartidsknappen ,S (slutarautomatik) )
7Strömbrytare (Slår på kameran )
8Avtryckare (Ta bilder ( b auto) )
9Videoinspelningsknapp (Spela in videor ( b auto) )
10E (brännplansmärke ;Fokalplansmärket och fläns-bakavstånd )
11Exponeringskompensationsratt (Exponeringskompensationsratten ,Exponeringskompensationsratten )
12Kontrollpanel (Kontrollpanel )
13Foto/videoväljare (Ta bilder ( b auto) ,Spela in videor ( b auto) )
14Tillbehörssko (för extra blixtenhet ;Använda en blixt på kameran ,Kompatibla blixtenheter )
15Lägesväljare (Lägesväljaren ,Lägesväljaren )
16Högtalare (Videouppspelning )

1Underkommandoratt (Kommandot rattar )
2Bildsensor (Manuell rengöring )
3CPU-kontakter
4Linsmonteringsmärke (Fästa en lins )
5AF-hjälpbelysning (AF-hjälpbelysningen ,a11: Inbyggd AF-hjälpbelysning )
Lampa för minskning av röda ögon (Blixtläge ,Blixtlägen )
Självutlösarlampa (Självutlösaren )
6Skal för HDMI-, USB- och mikrofonkontakter
7HDMI-kontakt (Ansluter till HDMI enheter )
8Laddningslampa (Laddar kameran med den laddande AC-adaptern )
9USB-kontakt (USB strömförsörjning ,Ansluter till datorer via USB )
10Kontakt för extern mikrofon (Mikrofoner )
11Lens frigöringsknapp (Ta loss linser )
12Objektivfäste (Fästa en lins ,Fokalplansmärket och fläns-bakavstånd )
13Fn-knapp (Fn-knappen ,vitbalans )
14Body cap (Fästa en lins )

1Dioptrijusteringskontroll (Dioptrijusteringskontrollen )
2A ( g ) knapp (A ( g ) knappen ,Skydda bilder från radering ,A ( g ) knappen )
3Huvudkommandoratt (Kommandot rattar )
4i -knappen (i -knappen ( i menyn) ,i menyn )
5J -knapp (Använda menyerna )
6multiväljare (Använda menyerna ,Val av fokuspunkt )
7DISP- knapp (DISP-knappen )
8G -knapp (G -knappen ,Menyguide )
9W ( Q ) knapp (Knapparna X och W ( Q ). ,Ikonen d (hjälp). ,Tittar på bilder ,Använda uppspelningszoom )
10Åtkomstlampa för minneskort (Åtkomstlampan för minneskortet ,Åtkomstlampan för minneskortet )
11X -knapp (Knapparna X och W ( Q ). ,Manuell fokusering ,Tittar på bilder ,Uppspelningszoom )
12Lock för batterikammare/minneskortplats
13Lås för batterikammare/minneskortslucka
14Batterispärr (Sätta i batteriet och ett minneskort )
15Minneskortplats (Sätta i batteriet och ett minneskort )
16Stativuttag
17Övervaka (Övervaka ,Pekkontroller ,Touch-slutaren )
18M -knapp (M -knappen (bildskärmsläge). ,Begränsa val av monitorläge )
19O -knapp (Ta bort oönskade bilder ,Tar bort bilder )
20K -knapp (Visa bilder ,Tittar på bilder )
21Ögonsensor (Sökare )
22Sökare (Sökare )
23Gummi ögonmussla (Tillbehör för sökare okular )

Rör inte vid bildsensorn

Du bör under inga omständigheter utöva tryck på bildsensorn, peta i den med rengöringsverktyg eller utsätta den för kraftiga luftströmmar från en fläkt. Dessa åtgärder kan repa eller på annat sätt skada sensorn. För information om hur du rengör bildsensorn, se "Manuell rengöring" (Manuell rengöring ).

Produktens serienummer

Serienumret för denna produkt kan hittas genom att öppna monitorn.


Kontrollpanel

När kameran slås på slås kontrollpanelen på.

Bländaren (A (bländarprioriterad auto) ,M (manuell) ) visas på kontrollpanelen.

  • Om bländaren är inställd på F0.95, visas [ .95 ] på kontrollpanelen.
  • Om [ Förlängda slutartider (M) ] är inställd på [ ], växlar displayen för att indikera att slutaren är öppen när inspelningen startar med slutartiden inställd på 60 sekunder eller längre.
  • Beroende på hur objektivet är monterat kan en varning [ -- ] visas (Varningar ).
  • När du ansluter till en dator eller smartphone kan [ PC ] visas för att indikera att anslutningen pågår.

Bildskärmen och sökaren

Fotoläge

Vid standardinställningar visas följande indikatorer i monitorn och sökaren; för en fullständig lista med indikatorer, se "Kamerans skärmar" (Kameraskärmar ) i "Tekniska anmärkningar".

Övervaka
Sökare
1Fotograferingsläge (Lägesväljaren )
2Fokuseringspunkt (AF-områdesläge )
3Släppläge (Släppläge )
4Fokuserat läge (Fokuserat läge )
5AF-områdesläge (AF-områdesläge )
6Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
7Bildkontroll (Ställ in bildkontroll ,Ställ in Picture Control )
8Vitbalans (vitbalans ,vitbalans ,vitbalans )

Övervaka
Sökare
9Bildområde (Välj bildområde )
10Bildstorlek (Bildstorlek )
11Bildkvalitet (Bildkvalitet )
12i ikon (i menyn )
13Exponeringsindikator Exponering (Exponeringsindikatorer )
Exponeringskompensation (Exponeringskompensationsratten )
14"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar;Antal återstående exponeringar )
15Antal återstående exponeringar (Antal återstående exponeringar ,Minneskortets kapacitet )
16ISO-känslighet (ISO-känslighetsratten )
17ISO-känslighetsindikator (ISO-känslighetsratten )
Auto ISO-känslighetsindikator (ISO-känslighetsinställningar )
18Bländare (A (bländarprioriterad auto) ,M (manuell) )
19Slutartid (S (slutarautomatik) ,M (manuell) )
20Motivföljande AF (Motivföljande AF )
21Mätning (Mätning )
22Batteriindikator (Batterinivå )
23Slutartyp (d4: Slutartyp )
24"Klockan ej inställd"-indikator (1 -ikonen )
25Vibrationsreduceringsindikator (Vibrationsreducering )
26Beröringsfotografering (Touch-slutaren )
27AF-områdesfästen (Välja ett AF-områdesläge )

Video läge

Övervaka
Sökare
1Inspelningsindikator (Spela in videor ( b auto) )
"Ingen video"-indikator (0 -ikonen )
2Bildstorlek och hastighet/videokvalitet (Bildstorlek och hastighet/videokvalitet )
3Återstående tid (Spela in videor ( b auto) )
4Utlösningsläge (stillbildsfotografering;Släppläge (spara ram) )
5Ljud nivå (Mikrofonkänslighet )
6Mikrofonkänslighet (Mikrofonkänslighet )
7Frekvenssvar (Frekvenssvar )