Trim

  1. G -knappen
  2. N retuscheringsmeny

Skapa en beskuren kopia av det valda fotografiet. Fotografiet visas med den valda beskärningen i gult; skapa en beskuren kopia enligt beskrivningen nedan.

TillBeskrivning
Storlek på grödanTryck på X eller W ( Q ) för att välja beskärningsstorlek.
Ändra beskärningsförhållandetVrid på huvudkommandoratten för att välja bildförhållande.
Placera grödanAnvänd multiväljaren för att placera beskärningen.
Spara skördenTryck på J för att spara den aktuella beskärningen som en separat fil.

Beskurna bilder

  • Beroende på storleken på den beskurna kopian kanske uppspelningszoom inte är tillgänglig när beskurna kopior visas.
  • Beskärningsstorleken visas uppe till vänster i beskärningsdisplayen. Storleken på kopian varierar med beskärningsstorlek och bildförhållande.