Pekkontroller

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Justera inställningarna för monitorns pekkontroller.

Aktivera/inaktivera pekkontroller

Aktivera eller inaktivera pekkontroller. Välj [ Endast uppspelning ] för att aktivera pekkontroller endast i uppspelningsläge.

Uppspelning i helskärmsläge

Välj om nästa bild i helskärmsläge ska visas genom att snärta åt vänster eller genom att snärta åt höger.

AlternativBeskrivning
S[ Vänster U Höger ]Dra åt vänster för att visa nästa bild.
T[ Vänster V Höger ]Dra åt höger för att se nästa bild.