Lång exponering NR

  1. G -knappen
  2. C fototagningsmeny

Minska "brus" (ljusa fläckar eller dimma) i bilder tagna med långa slutartider.

AlternativBeskrivning
[ ]Minska bruset i bilder tagna med en slutartid som är längre än 1 s.
[ Av ]Brusreducering med lång exponering avaktiverad.

Brusreducering med lång exponering utförs efter att bilden har tagits. Under bearbetning visas [ Utför brusreducering ] i fotograferingsdisplayen. Bilder kan inte tas förrän meddelandet har försvunnit från displayen. Tiden som krävs för att bearbeta bilder efter fotografering fördubblas ungefär.

Brusreducering med lång exponering

Om kameran stängs av innan bearbetningen är klar kommer bilden att sparas men brusreducering kommer inte att utföras.