a5: Lagra punkter efter orientering

 1. G -knappen
 2. A meny för anpassade inställningar

Välj om separata fokuspunkter kan väljas för "bred" (liggande) orientering, för "lång" (stående) orientering med kameran roterad 90° medurs och för "hög" orientering med kameran roterad 90° moturs.

 • Välj [ Nej ] för att använda samma fokuspunkt oavsett kameraorientering.
  Kameran vrids 90° moturs
  Liggande (bred) orientering
  Kameran vrids 90° medurs
 • Välj [ Ja ] för att aktivera separat val av fokuspunkt.
  Kameran vrids 90° moturs
  Liggande (bred) orientering
  Kameran vrids 90° medurs