b2: Centrumvägt område

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

När [ Center-weighted metering ] har valts, tilldelar kameran den största vikten till ett område i mitten av fotograferingsdisplayen när exponeringen ställs in. Anpassad inställning b2 [ Center-weighted area ] används för att välja storleken på området som ges högst vikt när [ Center-weighted metering ] väljs.