d2: Maximalt antal skott per serie

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Det maximala antalet bilder som kan tas i en enda serie i kontinuerliga utlösningslägen kan ställas in på valfritt värde mellan 1 och 100.

  • Observera att oavsett vilket alternativ som valts finns det ingen gräns för antalet bilder som kan tas i en enda bildserie när en slutartid på 1 s eller längre är vald i läge S eller M .

Minnesbufferten

Anpassad inställning d2 [ Maximal shots per burst ] används för att välja antalet bilder som kan tas i en enda serie. Antalet bilder som kan tas innan minnesbufferten fylls och fotograferingen går långsammare varierar med bildkvalitet och andra inställningar. När bufferten är full visar kameran " r00 " och frammatningshastigheten sjunker.