c1: Avtryckare AE-L

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj om exponeringen ska låsas när avtryckaren trycks ned.

AlternativBeskrivning
O[ På (halvtryck) ]Om du trycker ned avtryckaren halvvägs låses exponeringen.
P[ På (serieläge) ]Exponeringen låses endast när avtryckaren trycks ner helt.
[ Av ]Att trycka på avtryckaren låser inte exponeringen.