Lagringsmapp

 1. G -knappen
 2. C fototagningsmeny

Välj den mapp där efterföljande bilder ska lagras.

1Mapp
2Mappnummer
3Mapp namn

Byta namn på mappar

Standardmappnamnet, som visas efter mappnumret, är "NZ_FC". För att ändra namnet som tilldelats nya mappar, välj [ Byt namn ].

 • Befintliga mappar kan inte byta namn.
 • Om så önskas kan standardnamnet återställas för efterföljande mappar genom att trycka och hålla ned O -knappen medan tangentbordet visas.

Textinmatning

Ett tangentbord visas när textinmatning krävs.

 • Tryck på bokstäverna på skärmen för att infoga dem vid den aktuella markörpositionen. Du kan också ange tecken genom att markera dem med multiväljaren och trycka på J .
  1Textvisningsområde
  2Tangentbordsområde
 • För att flytta markören till en ny position, tryck på displayen eller vrid på huvudkommandoratten.
 • Om ett tecken skrivs in när textvisningsområdet är fullt, raderas tecknet längst till höger.
 • För att radera tecknet under markören, tryck på O -knappen.
 • För att slutföra inmatningen, tryck på X .
 • För att avsluta utan att slutföra textinmatning, tryck på G .

Välj mapp efter nummer

Mappen där efterföljande bilder kommer att lagras kan väljas efter nummer. Om en mapp med det angivna numret inte redan finns skapas en ny mapp.

 1. Välj [Välj mapp efter nummer ].
  • Markera [ Välj mapp efter nummer ] och tryck på 2 för att visa dialogrutan [ Välj mapp efter nummer ].
 2. Välj ett mappnummer.
  • Tryck på 4 eller 2 för att markera siffror.
  • För att ändra den markerade siffran, tryck på 1 eller 3 .
 3. Spara ändringar och avsluta.
  • Om en mapp med det valda numret redan finns, kommer en W , X eller Y -ikon att visas till vänster om mappnumret. Tryck på J för att slutföra operationen och återgå till huvudmenyn; om du väljer en mapp märkt W eller X kommer den att väljas som mapp för nya bilder.
  • Om du väljer ett mappnummer som inte redan finns skapas en ny mapp med det numret när du trycker på J .
  • I båda fallen kommer efterföljande bilder att lagras i den valda mappen.
  • För att avsluta utan att ändra lagringsmappen, tryck på G -knappen.

Mappikoner

Mappar i dialogrutan [ Välj mapp efter nummer ] visas med W om den är tom, med Y om den är full (innehåller antingen 5000 bilder eller en bild numrerad 9999), eller med X om den är delvis full. En Y -ikon indikerar att inga fler bilder kan lagras i mappen.

Välj mapp från listan

Så här väljer du från en lista över befintliga mappar:

 1. Välj [Välj mapp från listan].

  Markera [ Välj mapp från listan ] och tryck på 2 för att visa dialogrutan [ Välj mapp från listan ].
 2. Markera en mapp.
  Tryck på 1 eller 3 för att markera en mapp.
 3. Välj den markerade mappen.
  • Tryck på J för att välja den markerade mappen och återgå till huvudmenyn.
  • Efterföljande fotografier kommer att lagras i den valda mappen.

Mapp- och filnummer

 • När mappnumret har nått 999, kommer kameran att sluta skapa nya mappar automatiskt och inaktivera avtryckaren om:
  • den aktuella mappen innehåller 5 000 bilder (utöver detta kommer videoinspelning att inaktiveras om kameran beräknar att antalet filer som behövs för att spela in en video av maximal längd skulle resultera i att mappen innehåller över 5 000 filer), eller
  • den aktuella mappen innehåller en bild numrerad 9999 (dessutom kommer videoinspelning att inaktiveras om kameran beräknar att antalet filer som behövs för att spela in en video med maximal längd skulle resultera i en fil numrerad över 9999).
 • Om det finns utrymme på minneskortet kommer du ändå att kunna fortsätta fotografera genom att:
  • skapa en mapp med ett nummer mindre än 999 och välja den som lagringsmapp, eller
  • ändra de valda alternativen för [ Bildstorlek/bildhastighet ] och [ Videokvalitet ] innan du spelar in videor.

Starttid

Ytterligare tid kan krävas för kamerastart om minneskortet innehåller ett mycket stort antal filer eller mappar.