Bildspel

  1. G -knappen
  2. D uppspelningsmeny

Visa ett bildspel; bilderna visas i den ordning som spelats in. Bilderna i mappen som för närvarande är vald för [ Uppspelningsmapp ] (Uppspelningsmapp ) kommer att visas en i taget i den registrerade ordningen.

AlternativBeskrivning
[ Start ]Starta bildspelet.
[ Bildtyp ]
  • Välj vilken typ av bild som ska visas.
  • Välj [ Efter betyg ] för att endast visa bilder med valda betyg. Markera betyg och tryck på 2 för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ).
[ Bildruteintervall ]Välj hur länge varje bild ska visas.

Visa bildspel

För att starta bildspelet, markera [ Start ] och tryck på J . Följande operationer kan utföras medan bildspelet pågår:

TillBeskrivning
Hoppa bakåt/hoppa framåtTryck på 4 för att återgå till föregående bildruta, 2 för att hoppa till nästa bildruta.
Se ytterligare bildinformationTryck på 1 eller 3 för att välja vilken bildinformation som ska visas. För att dölja fotoinformation, välj [ Ingen (endast bild) ].
PausTryck på J för att pausa bildspelet. För att starta om, markera [ Starta om ] och tryck på J .
Justera volymenTryck på X för att öka volymen, W ( Q ) för att minska.
Avsluta till uppspelningsmenynTryck på G för att avsluta bildspelet och återgå till uppspelningsmenyn.
Avsluta till uppspelningslägeTryck på K för att avsluta bildspelet och återgå till uppspelningsdisplayen.
Fortsätt skjutaTryck ned avtryckaren halvvägs för att återgå till fotograferingsläget.

En dialogruta visas när föreställningen är slut. För att starta om, markera [ Starta om ] och tryck på J . För att avsluta showen, markera [ Avsluta ] och tryck på J