i menyn

Denna meny används för snabb åtkomst till ofta använda inställningar. För att visa menyn, tryck på i knappen.

  • Markera objekt med multiväljaren och tryck på J för att visa alternativ. Markera önskat alternativ och tryck på J för att välja och återgå till i menyn.
  • För att avbryta och återgå till föregående display, tryck på i knappen.

Kommandot rattar

  • I vissa fall kan inställningen för det objekt som för närvarande är markerat i i menyn väljas genom att vrida på huvudkommandoratten. Alternativ för den valda inställningen, om några, kan väljas genom att vrida på underkommandoratten.
  • Vissa objekt kan justeras genom att vrida på valfri ratt.
  • Tryck på J för att spara ändringarna. Du kan också spara ändringar genom att trycka ned avtryckaren halvvägs eller markera ett annat objekt.