Bildrecension

  1. G -knappen
  2. D uppspelningsmeny

Välj om bilderna ska visas automatiskt på monitorn direkt efter tagning.

AlternativBeskrivning
[ ]Bilder visas på den för närvarande valda skärmen (bildskärm eller sökare) när de tas.
[ På (endast bildskärm) ]Bilderna visas endast efter tagning när monitorn används för att rama in bilder. Bilder visas inte i sökaren när [ Endast sökare] är valt för monitorläge.
[ Av ]Bilder kan endast ses genom att trycka på K -knappen.