g2: Anpassade kontroller

 1. G -knappen
 2. A meny för anpassade inställningar

Välj de funktioner som utförs i videoläge med hjälp av kamerakontrollerna eller linskontrollringen.

 • Välj de roller som spelas av kontrollerna nedan. Markera önskad kontroll och tryck på J .
  Alternativ
  2[ Fn-knapp ]
  j[ AE-L/AF-L-knapp ]
  k[ OK-knapp ]
  G[ Avtryckare ]
  S[ Lens Fn-knapp ]
  3[ Lens Fn2-knapp ]
  l[ Linskontrollring ]
 • Rollerna som kan tilldelas dessa kontroller är följande:
  Alternativ2jk 1GS3l
  K[ Välj mittfokuspunkt ]44
  A[ AF-ON ]444
  F[ Endast AF-lås ]444
  E[ AE-lås (håll) ]444
  C[ Endast AE-lås ]444
  B[ AE/AF-lås ]444
  n[ Ämnesspårning ]444
  b[ Live view info display off ]4444
  b[ Visning av ramrutnät ]444
  p[ Zooma på/av ]44444
  O[ MIN MENY ]444
  3[ Åtkomst till översta objektet i MIN MENY ]444
  K[ Uppspelning ]444
  C[ Ta foton ]4
  1[ Spela in videor ]444
  m[ Vitbalans ]4
  h[ Ställ in bildkontroll ]4
  y[ Active D-Lighting ]4
  w[ Mätning ]4
  c[ Frigöringsläge (spara ram) ]4
  z[ Fokusläge/AF-områdesläge ]4
  H[ Mikrofonkänslighet ]4
  W[ Fokus på topp ]4
  X[ Fokus (M/A) ]4 2, 3
  q[ Power bländare ]4 3
  E[ Exponeringskompensation ]4 3
  [ Ingen ]444444 3
  1. Oavsett vilket alternativ som valts, när [ Auto-områdes-AF ], [ Auto-områdes-AF (människor) ] eller [ Auto-områdes-AF (djur) ] är valt för AF-områdesläge, fungerar knappen endast för att initiera motiv- spårande AF (Motivföljande AF ).
  2. Endast tillgänglig med kompatibla objektiv.
  3. Oavsett vilket alternativ som valts, i manuellt fokusläge kan kontrollringen endast användas för att justera fokus.
 • Följande alternativ är tillgängliga:
  RollBeskrivning
  K[ Välj mittfokuspunkt ]Genom att trycka på kontrollen väljs den mittersta fokuspunkten.
  A[ AF-ON ]Genom att trycka på kontrollen startar autofokus.
  F[ Endast AF-lås ]Fokus låses när reglaget är intryckt.
  E[ AE-lås (håll) ]Exponeringen låses när reglaget trycks in. Exponeringslåset upphör inte när slutaren släpps. Exponeringen förblir låst tills reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern löper ut.
  C[ Endast AE-lås ]Exponeringen låses när reglaget trycks ned.
  B[ AE/AF-lås ]Fokus och exponering låses medan kontrollen är intryckt.
  n[ Ämnesspårning ]Om du trycker på kontrollen när [ Auto-områdes-AF ], [ Auto-områdes-AF (människor) ] eller [ Auto-områdes-AF (djur) ] är valt för AF-områdesläget aktiveras motivföljning; fokuspunkten kommer att ändras till ett riktmedel och monitorn och sökaren till motivföljande skärmar.
  • För att avsluta motivföljande AF, tryck på kontrollen igen eller tryck på W ( Q )-knappen.
  b[ Live view info display off ]Tryck på kontrollen för att dölja ikonerna och fotograferingsinformationen på skärmen. Ikoner och fotograferingsinformation kan visas genom att trycka på knappen igen.
  b[ Visning av ramrutnät ]Varje gång du trycker på knappen ändras kompositionsramrutnätet på displayen mellan [ Off ], [ On (3×3) ] och [ On (4×4) ].
  p[ Zooma på/av ]Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten (zoomförhållandet är valt i förväg). Tryck igen för att avbryta zoomen.
  O[ MIN MENY ]Tryck på kontrollen för att visa "MIN MENY".
  3[ Åtkomst till översta objektet i MIN MENY ]Tryck på kontrollen för att hoppa till den översta posten i "MIN MENY". Välj det här alternativet för snabb åtkomst till ett ofta använt menyalternativ.
  K[ Uppspelning ]Tryck på kontrollen för att starta uppspelningen.
  C[ Ta foton ]Tryck ned avtryckaren helt för att ta ett foto med bildförhållandet 16:9.
  1[ Spela in videor ]Tryck på kontrollen för att starta inspelningen. Tryck igen för att avsluta inspelningen.
  m[ Vitbalans ]Håll ned kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att justera vitbalansen för videor. Vissa alternativ erbjuder underalternativ som kan väljas genom att vrida på underkommandoratten.
  h[ Ställ in bildkontroll ]Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en bildkontroll.
  y[ Active D-Lighting ]Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera Active D-Lighting för videor.
  w[ Mätning ]Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett videomätningsalternativ.
  c[ Frigöringsläge (spara ram) ]Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja frigöringsläge för bilder tagna i videoläge.
  z[ Fokusläge/AF-områdesläge ]Håll ned kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja fokusläge, sekundärkommandoratten för att välja AF-områdesläge.
  H[ Mikrofonkänslighet ]Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera mikrofonens känslighet.
  W[ Fokus på topp ]Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja en toppnivå och den sekundära kommandoratten för att välja toppfärg.
  X[ Fokus (M/A) ]Linskontrollringen kan användas för manuell fokus oavsett vilket alternativ som valts för fokusläge. För att fokusera om med autofokus, tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på en kontroll som AF-ON har tilldelats.
  q[ Power bländare ]Vrid linskontrollringen för att justera bländaren.
  E[ Exponeringskompensation ]Vrid linskontrollringen när exponeringskompensationsratten är inställd på [ C ] för att justera exponeringskompensationen.
  [ Ingen ]Kontrollen har ingen effekt.

Power bländare

 • Bländaröppning är endast tillgänglig i lägena A och M .
 • En 6 -ikon i fotograferingsdisplayen indikerar att bländaröppningen inte kan användas.
 • Skärmen kan flimra när bländaren justeras.