Övervaka färgbalansen

 1. G -knappen
 2. B inställningsmeny

Justera skärmens färgbalans efter din smak.

 • [ Monitorns färgbalans ] kan bara justeras när monitorn är den aktiva skärmen. Den kan inte justeras när [ Endast sökare] är valt för bildskärmsläge eller när ditt öga riktas mot sökaren.
 • Färgbalansen justeras med multiväljaren. Tryck på 1 , 3 , 4 eller 2 för att justera färgbalansen enligt nedan. Tryck på J för att spara ändringarna.

  1 Öka grönt
  2 Öka bärnsten
  3 Öka magenta
  4 Öka blått
 • Monitorns färgbalans gäller endast för menyer, uppspelning och fotograferingsskärmen; foton och videor tagna med kameran påverkas inte.
 • Referensbilden är antingen den senast tagna bilden eller, i uppspelningsläge, den senast visade bilden. Om minneskortet inte innehåller några bilder kommer en tom ram att visas istället.
 • För att välja en annan bild, tryck på W ( Q )-knappen. Markera önskad bild och tryck på J för att välja den som referensbild.
 • För att se den markerade bilden zoomad in, tryck och håll ner X -knappen.