Fästa en lins

 • Kameran kan användas med Z-fattningsobjektiv. Objektivet som vanligtvis används i det här dokumentet i illustrativt syfte är en NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR.
 • Var noga med att förhindra att damm kommer in i kameran.
 • Kontrollera att kameran är avstängd innan du sätter på objektivet.
  • Ta bort kamerahusets lock ( q , w ) och det bakre linsskyddet ( e , r ).
  • Rikta in monteringsmärkena på kameran ( t ) och objektivet ( y ). Rör inte vid bildsensorn eller linskontakterna.
  • Vrid linsen enligt bilden tills den klickar på plats ( u ).
 • Ta bort det främre linsskyddet innan du tar bilder.

F-fäste linser

 • Se till att fästa FTZ-monteringsadaptern (tillgänglig separat) innan du använder F-fattningsobjektiv.
 • Om du försöker fästa objektiv med F-fattning direkt på kameran kan objektivet eller bildsensorn skadas.

Ta loss linser

 • När du har stängt av kameran, tryck och håll in objektivfrigöringsknappen ( q ) samtidigt som du vrider objektivet i den riktning som visas ( w ).
 • Sätt tillbaka linsskydden och kamerahuset när du har tagit bort objektivet.