Övervaka ljusstyrkan

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Tryck på 1 eller 3 för att justera bildskärmens ljusstyrka. Välj högre värden för ökad ljusstyrka, lägre värden för minskad ljusstyrka.

  • [ Bildskärmens ljusstyrka ] kan bara justeras när skärmen är den aktiva skärmen. Den kan inte justeras när [ Endast sökare] är valt för bildskärmsläge eller när ditt öga riktas mot sökaren.
  • Högre värden ökar förbrukningen på batteriet.