d8: Visning av ramrutnät

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Visa 3×3 (9 divisioner) eller 4×4 (16 divisioner) rutnätslinjer, som är användbara för att kontrollera kompositionen på displayen.