Energibesparing (fotoläge)

 1. G -knappen
 2. B inställningsmeny

I fotoläge stängs fotograferingsskärmen av för att spara ström cirka 15 sekunder innan standbytimern går ut.

AlternativBeskrivning
[ Aktivera ]Aktivera energibesparing. Skärmens uppdateringsfrekvens kan sjunka.
[ Inaktivera ]Inaktivera energibesparing. Observera att du väljer [ Avaktivera ] stoppar inte fotograferingsskärmen att dämpas några sekunder innan vänteläget upphör.

Energi sparande

 • Observera att även när [ Aktivera ] är valt, kommer energibesparing inte att fungera:
  • om [ Ingen gräns ] har valts för anpassad inställning c3 [ Strömavstängningsfördröjning ] > [ Standbytimer ] eller om den valda fördröjningen är mindre än 30 sekunder,
  • i självporträttläge,
  • under zoomning,
  • medan kameran är ansluten till en annan enhet via HDMI, eller
  • medan kameran är ansluten till och utbyter data med en dator via USB.
 • Om du väljer [ Avaktivera ] ökar förbrukningen av batteriet.