Släppläge (spara ram)

  1. G -knappen
  2. 1 videoinspelningsmeny

I videoläge kan du välja vilken operation som ska utföras när avtryckaren trycks ned (Ta bilder i videoläge ).

AlternativBeskrivning
U[ En bildruta ]Kameran tar en bild varje gång avtryckaren trycks ned. Upp till 40 bilder kan tas med varje video.
c[ Kontinuerlig ]
  • Kameran tar bilder medan avtryckaren är nedtryckt.
  • Bildhastigheten varierar med bildhastigheten som valts för [ Bildstorlek/bildhastighet ] i videoinspelningsmenyn.
  • Den tid som är tillgänglig för seriebilden visas i fotograferingsdisplayen.
  • Medan videoinspelning pågår kommer endast ett foto att tas varje gång avtryckaren trycks ned.