Trimma video

  1. G -knappen
  2. N retuscheringsmeny

Skapa en kopia från vilken oönskade bilder har tagits bort ( Välj start-/slutpunkt ).