Ändra storlek

 1. G -knappen
 2. N retuscheringsmeny

Skapa små kopior av utvalda fotografier.

Ändra storlek på flera bilder

Om du öppnade retuscheringsmenyn via G -knappen kan du ändra storlek på flera valda bilder.

 1. Välj [ Ändra storlek ] i retuscheringsmenyn.

  Markera [ Ändra storlek ] och tryck på 2 .
 2. Välj en storlek.
  • Markera [ Välj storlek ] och tryck på 2 .
  • Markera önskad storlek (längd i pixlar) med 1 och 3 och tryck på J .
 3. Välj hur bilder väljs.
  AlternativBeskrivning
  [ Välj bild(er) ]Ändra storlek på valda bilder. Flera bilder kan väljas.
  [ Välj datum ]Ändra storlek på alla bilder tagna på valda datum.
  [ Välj mapp ]Ändra storlek på alla bilder i en vald mapp.
 4. Välj bilder.
  Om du väljer [Välj bild(er)]:
  • Markera bilder med multiväljaren.
  • För att se den markerade bilden zoomad in, tryck och håll ned X -knappen.
  • För att välja den markerade bilden, tryck på W ( Q )-knappen. Valda bilder indikeras med en 8 -ikon. För att avmarkera den aktuella bilden, tryck på W ( Q )-knappen igen; 8 :an kommer inte längre att visas. De valda bilderna kommer alla att kopieras i den storlek som valdes i steg 2.
  • Tryck på J för att fortsätta när valet är klart.
  Om du väljer [Välj datum]:
  • Markera datum med multiväljaren och tryck på 2 för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ).
  • Alla bilder tagna på datum markerade med en bock ( M ) kommer att kopieras till den storlek som valts i steg 2.
  • Tryck på J för att fortsätta när valet är klart.
  Om du valde [Välj mapp]:
  Markera en mapp och tryck på J för att välja; alla bilder i den valda mappen kommer att kopieras till den storlek som valdes i steg 2.
 5. Spara de ändrade kopiorna.
  • En bekräftelsedialogruta kommer att visas; markera [ Ja ] och tryck på J för att spara de ändrade kopiorna.
  • För att avbryta operationen innan alla kopior har skapats, tryck på G -knappen; när en bekräftelsedialogruta visas, markera [ Ja ] och tryck på J .

Ändra storlek

Beroende på kopians storlek kanske uppspelningszoom inte är tillgänglig när kopior med ändrad storlek visas.