Felsökning

Lösningar på några vanliga problem listas nedan.

ProblemLösning
Kameran visar ett TCP/IP-fel.Anslutningsinställningar kräver justering. Kontrollera inställningarna för värddatorn eller den trådlösa routern och justera kamerainställningarna på lämpligt sätt ( Nätverksinställningar ).
Kameran visar felet "inget minneskort".Minneskortet är felaktigt isatt eller inte alls. Kontrollera att minneskortet är korrekt isatt (Sätta i batteriet och ett minneskort ).
Uppladdningen avbryts och kan inte återupptas.Uppladdningen återupptas om kameran stängs av och sedan på igen (Laddar upp bilder ).
Anslutningen är opålitlig.Om [ Auto ] är valt för [ Channel ] när du ansluter till en smart enhet, välj [ Manual ] och välj kanalen manuellt ( Wi-Fi-anslutningsinställningar ).
Om kameran är ansluten till en dator i infrastrukturläge, kontrollera att routern är inställd på en kanal mellan 1 och 8 ( Nätverksinställningar ).