Perspektivkontroll

  1. G -knappen
  2. N retuscheringsmeny

Skapa kopior som minskar effekterna av perspektiv i foton som tas upp från basen av ett högt föremål.

  • Effekten kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen.
  • Observera att större mängder perspektivkontroll resulterar i att fler av kanterna beskärs.
  • Använd multiväljaren ( 1 , 3 , 4 eller 2 ) för att justera perspektivet.
  • Tryck på J för att spara den retuscherade kopian.
    Innan
    Efter