a8: Fokuspunkt omslutande

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj om val av fokuspunkt "slingrar sig runt" från en kant av skärmen till en annan. Om [ Wrap ] väljs kommer val av fokuspunkt att "lindas runt" från topp till botten, botten till topp, höger till vänster och vänster till höger, så att man t.ex. trycker på multiväljaren 2 när en fokuspunkt vid den högra kanten av sökarskärmen är markerad väljer motsvarande fokuspunkt på skärmens vänstra kant.