Betygsätt bilder

Utvalda bilder kan betygsättas eller markeras som kandidater för senare radering. Betyg kan också ses i NX Studio. Skyddade bilder kan inte betygsättas.

  1. Tryck på K -knappen för att starta uppspelningen.
  2. Välj önskad bild och tryck på i -knappen.

    Uppspelningsmenyn i visas.

  3. Markera [Rating] och tryck på J .
  4. Välj ett betyg.
    • Vrid på huvudkommandoratten för att välja ett betyg från noll till fem stjärnor, eller välj d för att markera bilden som en kandidat för senare radering.
    • Tryck på J för att välja det markerade alternativet.