Svartvit

  1. G -knappen
  2. N retuscheringsmeny

Kopiera fotografier i svartvitt. [ Monokrom ] ger dig ett urval av följande monokroma nyanser:

AlternativBeskrivning
[ Svartvitt ]Kopiera fotografier i svartvitt.
[ Sepia ]Kopiera bilder i sepia.
[ Cyanotyp ]Kopiera fotografier i blått-vitt monokromt.
  • Effekten kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen.
  • I fallet med [ Sepia ] eller [ Cyanotyp ] kan färgmättnaden justeras med multiväljaren. Tryck på 1 för att öka, 3 för att minska. Ändringarna återspeglas i förhandsgranskningen.
  • Tryck på J för att spara den retuscherade kopian.