Distorsionskontroll

  1. G -knappen
  2. N retuscheringsmeny

Skapa kopior med minskad perifer distorsion; detta kan minska trumförvrängning i bilder tagna med vidvinkelobjektiv eller nålkuddeförvrängning i bilder tagna med teleobjektiv. Välj [ Auto ] för att låta kameran korrigera distorsion automatiskt och gör sedan finjusteringar med multiväljaren. Välj [ Manuell ] för att minska förvrängningen manuellt.

  • Effekten kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen.
  • Observera att [ Manuell ] måste användas med kopior som skapats med alternativet [ Auto ] och med foton tagna med alternativet [ Auto distortion control ] i fototagningsmenyn. Manuell distorsionskontroll kan inte tillämpas ytterligare på kopior som skapats med [ Manuell ].
  • Tryck på 4 för att minska nålkuddeförvrängning, 2 för att reducera cylinderförvrängning.
  • Tryck på J för att spara den retuscherade kopian.

Distorsionskontroll

Observera att större mängder distorsionskontroll resulterar i att fler av kanterna beskärs.