Räta ut

  1. G -knappen
  2. N retuscheringsmeny

Rotera bilder med upp till ±5° i steg om cirka 0,25°.

  • Effekten kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen.
  • Ju större rotation, desto mer kommer att trimmas från kanterna.
  • Tryck på 4 eller 2 för att välja hur mycket uträtning som ska utföras.
  • Tryck på J för att spara den retuscherade kopian.