Vinjettkontroll

  1. G -knappen
  2. C fototagningsmeny

Vinjettkontroll minskar "vinjettering" – en minskning av ljusstyrkan i kanterna på ett fotografi – med en mängd som varierar från objektiv till objektiv. Dess effekter är mest märkbara vid maximal bländare.

AlternativBeskrivning
e[ Hög ]Välj mängden vinjettkontroll som utförs från (i ordning från hög till låg) [ Hög ], [ Normal ] och [ Låg ].
g[ Normal ]
f[ Låg ]
[ Av ]Vinjettkontroll inaktiverad.

Vinjettkontroll

Beroende på scenen, fotograferingsförhållandena och typen av objektiv kan JPEG-bilder uppvisa "brus" (dimma) eller överbearbetning vid kanten av ramen som introducerar variationer i perifer ljusstyrka. Dessutom kan det hända att anpassade bildkontroller och förinställda bildkontroller som har ändrats från standardinställningarna inte ger önskad effekt. Ta testbilder och se resultaten i monitorn.