d10: Visa allt i kontinuerligt läge

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Om [ Av ] väljs blir displayen tom under seriefotografering.