Fotoinformation

Fotoinformation överlagras på bilder som visas i helskärmsläge. Tryck på 1 , 3 eller DISP- knappen för att bläddra igenom fotoinformationen som visas nedan.

1Filinformation
2Exponeringsdata 1
3Markera display 1
4RGB-histogram 1
5Fotograferingsdata 1, 2
6Platsdata 3
7Översiktsdata 1
8Inga (endast bild) 1
 1. Visas endast om motsvarande alternativ är valt för [ Uppspelningsvisningsalternativ ] i uppspelningsmenyn.
 2. Bilddatalistan har flera sidor som kan visas genom att trycka på 1 eller 3 .
 3. Platsdata visas endast om den var inbäddad i bilden vid den tidpunkt då den togs.

Filinformation

1Skydda status (Skydda bilder från radering )
2Retuscheringsindikator (N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior )
3Uppladdningsmärkning (Välj för uppladdning )
4Fokuseringspunkt* (Ta bilder ( b auto) )
5Ramnummer/totalt antal bildrutor
6Bildkvalitet (Bildkvalitet )
7Bildstorlek (Bildstorlek )
8Bildområde (Välj bildområde )
9Tidpunkt för inspelning (Tidszon och datum )
10Datum för inspelning (Tidszon och datum )
11Betyg (Betygsätt bilder )
12Mapp namn (Lagringsmapp )
13Filnamn (Filnamn )
 1. Visas endast om [ Fokuspunkt ] har valts för [ Visningsalternativ för uppspelning ] i uppspelningsmenyn.

Exponeringsdata

1Mappnummer – ramnummer (Lagringsmapp )
2Fotograferingsläge (Lägesväljaren )
3Slutartid (S (slutarautomatik) ,M (manuell) )
4Bländare (A (bländarprioriterad auto) ,M (manuell) )
5Exponeringskompensationsvärde (Exponeringskompensationsratten )
6ISO-känslighet* (ISO-känslighetsratten )
 1. Visas i rött om bilden togs i läge P , S , A eller M med automatisk ISO-känslighetskontroll aktiverad.

Markera display

1Höjdpunkter (områden som kan vara överexponerade)
2Mappnummer – ramnummer (Lagringsmapp )

RGB histogram

1Mappnummer – ramnummer (Lagringsmapp )
2Vitbalans (vitbalans ,vitbalans ,vitbalans )
Färgtemperatur (Att välja en färgtemperatur )
Förinställd manual (Förinställd manual )
Vitbalans finjustering (Finjustera vitbalansen )
3Histogram (RGB-kanal)
4Histogram (röd kanal)
5Histogram (grön kanal)
6Histogram (blå kanal)

Uppspelningszoom

För att zooma in på bilden i histogramdisplayen, tryck på X . Histogrammet kommer att uppdateras för att endast visa data för den del av bilden som är synlig i displayen. Använd multiväljaren för att bläddra till områden i ramen som inte är synliga på monitorn. Tryck på W ( Q ) för att zooma ut.

Histogram

Histogram visar tonfördelning. Pixelljusstyrka (ton) plottas på den horisontella axeln och antalet pixlar på den vertikala axeln.

 • Om bilden innehåller objekt med ett brett spektrum av ljusstyrkor blir fördelningen av toner relativt jämn.
 • Om bilden är mörk kommer fördelningen att flyttas åt vänster.
 • Om bilden är ljus kommer fördelningen att flyttas åt höger.

Ökad exponeringskompensation förskjuter fördelningen av toner åt höger, medan minskad exponeringskompensation förskjuter fördelningen åt vänster. Histogram kan ge en grov uppfattning om den totala exponeringen när starkt omgivande ljus gör det svårt att se bilder på monitorn.

Histogramdisplayen

 • RGB-histogram visar tonfördelning.
 • Kamerahistogram kan skilja sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Använd dem som en guide till faktisk tonfördelning.

Fotograferingsdata

Visa inställningarna som gällde när bilden togs. Bilddatalistan har flera sidor som kan visas genom att trycka på 1 eller 3 .

Grundläggande fotograferingsdata

1Mätning (Mätning )
Slutartyp (d4: Slutartyp )
Slutartid (S (slutarautomatik) ,M (manuell) )
Bländare (A (bländarprioriterad auto) ,M (manuell) )
2Fotograferingsläge (Lägesväljaren )
ISO-känslighet 1 (ISO-känslighetsratten )
3Exponeringskompensationsvärde (Exponeringskompensationsratten )
Optimal exponeringsinställning 2 (b3: Finjustera optimal exponering )
4Brännvidder
5Linsdata
6Fokuserat läge (Fokuserat läge )
AF-områdesläge (AF-områdesläge )
7Vibrationsreducering (Vibrationsreducering )
8Vitbalans 3 (vitbalans ,vitbalans ,vitbalans )
9Vitbalans finjustering (Finjustera vitbalansen )
10Färg rymd (Färg rymd )
11Kameranamn
12Bildområde (Välj bildområde )
13Mappnummer – ramnummer (Lagringsmapp )
 1. Visas i rött om bilden togs i läge P , S , A eller M med automatisk ISO-känslighetskontroll aktiverad.
 2. Visas om anpassad inställning b3 [ Finjustera optimal exponering ] har ställts in på ett annat värde än noll för någon mätmetod.
 3. Inkluderar även färgtemperaturen för bilder tagna med 4 [ Auto ].

Flash-data

Blixtdata visas endast för bilder tagna med extra blixtenheter (Blixtfotografering på kameran ,Fjärrfotografering med blixt ).

1Flash typ
2Fjärrkontroll för blixt
3Blixtläge (Blixtlägen )
4Blixtkontrollläge (Blixtkontrollläge )
Blixtkompensation (Blixtkompensation )

Bildkontrolldata

Objekten som visas varierar beroende på vilken bildkontroll som gällde när bilden togs.


Övriga fotograferingsdata

1Hög ISO brusreducering (Hög ISO NR )
Lång exponeringsreducering av brus (Lång exponering NR )
2Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
3HDR exponeringsskillnad (HDR (högt dynamiskt omfång) )
HDR-utjämning (HDR (högt dynamiskt omfång) )
4Vinjettkontroll (Vinjettkontroll )
5Retuschhistorik (N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior )
Ändringar listas i den ordning som tillämpas.
6Bildkommentar (Bildkommentar )

Upphovsrättsinformation

Upphovsrättsinformation visas endast om den spelades in med alternativet [ Copyright information ] i inställningsmenyn när bilden togs.

1Fotograf (Upphovsrättsinformation )
2Upphovsrättsinnehavare (Upphovsrättsinformation )

Platsdata

Sidan med platsdata listar latitud, longitud och annan platsdata som laddats ner från smartphones eller surfplattor.

 • De listade objekten varierar med enheten som tillhandahåller platsdata.
 • Platsdata som visas med videor är de som rapporterades i början av inspelningen.

Översikt

1Ramnummer/totalt antal bildrutor
2Uppladdningsmärkning (Välj för uppladdning )
3Skydda status (Skydda bilder från radering )
4Retuscheringsindikator (N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior )
5Kameranamn
6Indikator för bildkommentar (Bildkommentar )
7Platsdataindikator
8Histogram (Histogram )
9Bildkvalitet (Bildkvalitet )
10Bildstorlek (Bildstorlek )
11Bildområde (Välj bildområde )
12Filnamn (Filnamn )
13Tidpunkt för inspelning (Tidszon och datum )
14Datum för inspelning (Tidszon och datum )
15Mapp namn (Lagringsmapp )
16Betyg (Betygsätt bilder )

1Mätning (Mätning )
2Fotograferingsläge (Lägesväljaren )
3Slutartid (S (slutarautomatik) ,M (manuell) )
4Bländare (A (bländarprioriterad auto) ,M (manuell) )
5ISO-känslighet 1 (ISO-känslighetsratten )
6Brännvidder
7Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
8Bildkontroll (Ställ in bildkontroll ,Ställ in Picture Control )
9Färg rymd (Färg rymd )
10Blixtläge 2 (Blixtlägen )
11Vitbalans (vitbalans ,vitbalans ,vitbalans )
Färgtemperatur (Att välja en färgtemperatur )
Förinställd manual (Förinställd manual )
Vitbalans finjustering (Finjustera vitbalansen )
12Blixtkompensation 2 (Blixtkompensation )
Kommandoläge 2
13Exponeringskompensationsvärde (Exponeringskompensationsratten )
 1. Visas i rött om bilden togs i läge P , S , A eller M med automatisk ISO-känslighetskontroll aktiverad.
 2. Blixtdata visas endast för bilder tagna med extra blixtenheter (Blixtfotografering på kameran ,Fjärrfotografering med blixt ).