Sökarens ljusstyrka

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny
  • Justera sökarens ljusstyrka. [ Ljusstyrka i sökaren] kan bara justeras när sökaren är den aktiva skärmen. Den kan inte justeras på monitorn eller när [ Endast bildskärm ] är valt för monitorläge.
  • Högre värden ökar förbrukningen på batteriet.
AlternativBeskrivning
[ Auto ]Sökarens ljusstyrka justeras automatiskt som svar på ljusförhållandena.
[ Manual ]Tryck på 1 eller 3 för att justera ljusstyrkan manuellt. Välj högre värden för ökad ljusstyrka, lägre värden för minskad ljusstyrka.